Морозов Александр Федорович

Сентябрь 2, 2016

%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b2-199x300МОР’ОЗОВ Олександр Федорович (25. 07. 1949,  с. Новотроїцьке Селидов. р-ну Донецької області —фахівець у галузі гірничого тиску та інноваційного менеджменту. Канд.техн.наук (ВАК СРСР, 1980).  Д-р тех. н. (ВАК СРСР, 1993). Академік Української  технологічноїакадемії наук (1994). Старш.наук. співроб. «Фізика тверд.тіла» (ВАК України, 1994).  Д-р тех. н. (ВАК України, 2001).  Проф. «Інноваційний менеджмент та управління проектами» (ВАК Укаріни, 2004). Засл. діяч н. і т. України. (2009). Закін. Донец. політех. ін-т (1972). Працював 1972—1990 у Донецькому політехнічному інституті; 1991-2007 у Донец. фіз.-тех. ін-ті НАНУ: 1992—2007 — зав. відділу фізики дезінтеграційних явищ; водночас 1996—2007 — ген. дир. Донец. інновац. центру; 2001—2007 — за сумісн. проф. каф. інновац. менеджменту Донецької Державної академії управління;водночас 2001-2007 – Голова спостережної Ради технологічного парку «Вуглемаш»; 2007-2010 – працював в Державному агентстві України з інновацій та інвестицій: начальник  відділу, потім, заступник директора департаменту, потім, заступник Голови, потім, Голова науково-технічної ради; 2010 – Директор департаменту науково-технічного розвитку Державного агентства України з енергоефективності (НАЕР); 2010 – 2011 – Заступник директора з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту інформатизації Міністерства економіки України; від 2011 — проф. каф. менеджменту Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». 

 

Наук. дослідж.:

 встановлення природи і механізмів зонал. дезінтеграції гірн. порід навколо вироблення вугіл. шахт; обґрунтування шляхів забезпечення стійкості інтенсивно деформов. виробок глибоких шахт;

 

інноваційний менеджмент та управління проектами, оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності, Національна інноваційна система України, нематеріальна потужність економічних систем

 

Осн. наук. роботи:

 

Fluctuation of Zonal Disintegration of Sedimentary Rock Around the Development Working. / A.F.Morozov: International Conference Reliability, Production and Control in Coal Mines 2-6 September 1991, / Wollongong, Australia, New South Wales.Р.300.

 

Устойчивость подготовительных выработок в условиях зональной дезинтеграции горнах пород. Монографія. Ч. 1. Донецьк, 1999 (співавтори Мордасов В.І., Метлов Л.С.)

 

Многозональное разрушение вокруг технологических выработок // Докл. НАНУ. 2002. № 1, вип. 134, (соавтор Алексеев А.Д.);

 

 Инновационные технологи повышения устойчивости горнах выработок. Морографія Д., 2002;

 

Инновационная система Украины 2000-2100 годов. Расширенное воспроизводство интеллектуального капитала как суть инновационной модели экономики Украины. Свид. о регистр. автор. права  №10213 от 07.06.04. Гос. деп. инт. собств. МОН Украины.- К., 2004.-14с. (соавтор Морозов Т.А.)

 

Цiна думки – iнтелектуальний капiтал:/МорозовА.Ф. Монографiя.- Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005.- 352с.

  ПАТОН

Nonequilibrium Evolution Thermodynamics of Vacancies./ L.S.  Metlov PHYSICAL REVIEW LETTERS/- week ending 22 APRIL 2011, Р.106 (PRL 106, 165506 (2011). (соавтор Metlov L.S.)

 

Основы стратегии внедрения сбалансированных самоорганизующихся инновационных систем. Материалы международных научных чтений «Белые ночи – 2012» Проблемы безопасности ХХІ века и пути их решения. / Морозов А.Ф.  5 – 8 июня 2012 года. – К.: УНО МАНЕБ, 2012. – с. 320 – 335.

 

 Основи теорії потужності економічних систем. / О.Ф.Морозов,  Економіст, 2014, №12, С. 4-8.

 

 Метод оцінки ролі нематеріальних активів в економічній діяльності інноваційних систем п’яти рівнів./ (співавт. Т.О.Морозов.) Економіст, 2014, №12, С. 10-14.

 

 Объективность «редукции» человеческого сознания в материальные экономические ценности./ А.Ф.Морозов,   Економіст, 2016, №1, С. 2-7.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *