ГО”Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній”

Декабрь 27, 2016
Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній

                                           


Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній

                    Головний принцип

діяльності   – концепція трьох «Е»:

Енергоефективність, Екологія та Економіка

 

 

В основу створення і розвитку Асоціації МАТЕК лягло об’єднання її членів за принципами кластерної моделі, які значною мірою сприяють розвитку бізнесу малих і середніх підприємств.

Асоціація «МАТЕК» є неприбутковою, неурядовою організацією, об’єднуючою українські, російські, словацькі, шведські, американські компанії, які виробляють, поставляють, реалізують, монтують і обслуговують термоенергетичне та екологічне обладнання.

Унікальність МАТЕК полягає в тому, що це перше подібне об’єднання, створене на території України, яке об’єднало не тільки профільні енергосервісні та екологічні підприємства, а й виробників, постачальників обладнання, науково-дослідні і проектні інститути, навчальні заклади, державні структури, фінансові інститути, а також компанії, які займаються організацією та проведенням виставок і науково-практичних конференцій і семінарів.

Важливо відзначити роль в Асоціації наукових установ і навчальних закладів. Серед них провідний проектний інститут галузі – Інститут технічної теплофізики НАН України, ВАТ «УкрНДІінжпроект», «Інститут промислової екології», ТЕФ НТТУ Київського політехнічного інституту.

Діяльність Асоціації МАТЕК знаходить підтримку з боку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного Агентства з енергоефективності та енергозбереженню України, Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики.

Основні цілі Асоціації:

 • Об’єднання професійного та інтелектуального потенціалу фахівців різних країн у галузі енергоефективних та природоохоронних технологій для їх просування, підтримки та впровадження згідно концепції сталого розвитку суспільства та бізнесу;
 • Сприяння впровадженню енергоефективних технологій та формуванню цивілізованого ринку енергосервісних робіт і послуг;
 • Участь у розробці та підтримці реалізації цільових Національних Програм в галузі енергоефективності та захисту навколишнього середовища.

Основні задачі Асоціації наступні: :

 • покращення співпраці і партнерства між підприємствами-членами Асоціації для підвищення ефективності та результативності їх діяльності заради досягнення мети Асоціації;
 • підтримка синергетичного підходу до впровадження в енергетичну та природоохоронну діяльність надсучасних технологій;
 • інформування членів Асоціації та громадськості про стан і основні тенденції змін навколишнього середовища в соціальному, економічному та екологічному аспектах;
 • внесення рекомендацій щодо застосування передових технологій для їх впровадження членами Асоціації з метою мінімізації негативного впливу на довкілля;
 • пропаганда та сприяння впровадженню енергоефективних та екологічних матеріалів й технологій в сфері житлово-комунального господарства;
 • співпраця з органами держаного та місцевого самоврядування в частині підготовки пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинного природоохоронного законодавства, при розробці нормативів екологічного законодавства, програм термомодернізації, регіональних та місцевих програм, енергетичного планування і інвестиційних аудитів;
 • надання допомоги членам Асоціації в організації фінансування перспективних екологічних та енергоефективних проектів;
 • сприяння організації спільних закупівель продукції членами Асоціації;
 • участь в організації та створенні єдиної бази комплектуючих та обладнання, необхідних для ведення статутної діяльності Асоціації;
 • представлення інтересів та захист прав членів Асоціації на всіх рівнях;
 • надання допомоги членам Асоціації в опануванні сучасними методами ведення енергосервісних робіт та плануванні інвестування об’єктів.

Для виконання статутних завдань Асоціація у порядку, встановленому чинним законодавством:

 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;
 • представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
 • сприяє розвитку контактів між українськими та іноземними організаціями в сфері ЕЗТ, охорони довкілля;
 • сприяє виробленню, прийняттю та стандартизації єдиної термінології в галузі ЕЗТ, охорони довкілля;
 • сприяє проведенню виставок, тематичних наукових досліджень, семінарів з ЕЗТ та екологічної тематики, організує проведення регулярних форумів з цих тематик;
 • бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
 • створює установи та організації;
 • отримує від органів державної влади і управління, та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносить свої пропозиції до органів влади і управління;
 • розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
 • засновує засоби масової інформації;
 • сприяє міжнародному обміну фахівцями з ЕЗТ, охорони довкілля та навчанню спеціалістів за кордоном.

Дмитро Чубенко
Президент ГО “МАТЕК”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *