ПЕЧЕРСЬКА РПО ПП “СИЛА ЛЮДЕЙ”

Декабрь 28, 2016
сила людей

 

     ПП ” Сила людей”

 

     Разом – ми СИЛА!   

 

Людина – найвища цінність. Людина освічена, розвинута, вільна та відповідальна, яка живе в достатку, є головною метою України:

 • розвинутої країни з громадянським суспільством та високим рівнем культури та духовності;
 • сильної країни з міцною економікою, де впроваджуються інновації;
 • справедливої країни, в якій влада для людей, а не люди для влади;
 • самоврядної країни, в якій люди об’єднані в сильні громади на місцях і самостійно вирішують, як їм жити.

Солідарні та самодостатні люди, впевнені в завтрашньому дні – основа країни!

 

ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ

Черпаючи натхнення з Великих документів, що змінили хід історії, зокрема:

 • Загальної Декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, Хартії засадничих прав Європейського союзу;
 • Конституції України, як основного Закону та суспільної угоди народу України;
 • З української хартії вільної людини, як заклику моральних авторитетів України до нас, представників нової хвилі політично та суспільно активних діячів,

стверджуємо, що в своїй діяльності ми керуємось наступними засадами:

Гідність 

 • людська гідність є абсолютною цінністю і є визначальною в ставленні до кожної людини;
 • її слід усіляко плекати і не можна обмежувати за будь-яких обставин, в тому ж числі у випадках коли хтось оступився чи вчинив злочин. 

Свобода 

 • свобода зобов’язує нести відповідальність за свої слова та вчинки;
 • свобода без відповідальності – це крок до анархії та хаосу.

Відповідальність 

 • усвідомлена відповідальність – ознака зрілості людини та суспільства;
 • кожен має нести відповідальність за власні слова та вчинки;
 • відповідальність передбачає дотримання домовленостей. Угоди між суспільством та владою, між людиною та державою, між партнерами по бізнесу укладенні в інтересах сторін – така ж частина законодавства як і будь-який закон, за порушення яких мають притягувати до відповідальності;
 • найбільші проблеми людства, найжорстокіші війни починалися з порушення попередньо встановлених порядків і укладених угод. Їх дотримання та вдосконалення – шлях до миру.

Справедливість 

 • справедливість – одна із головних передумов мирного співжиття людей;
 • справедливість передбачає рівність можливостей для всіх та рівність усіх перед законом, а також винагорода та стимуляція тих, хто проявляє активність і працьовитість у створенні суспільних благ;
 • забезпечення достатнього рівня справедливості – засаднича функція держави, без якої вона перетворюється на репресивний апарат;
 • справедливе правосуддя – це головна передумова для можливості відстояти свої інтереси, права та свободи; З цієї причини воно є головним гарантом внутрішньої безпеки і спокою в країні, а тому воно має бути на особливому контролі суспільства.

Відкритість 

 • влада має бути відкритою та контрольованою суспільством;
 • свобода слова, думки – засадничі і невід’ємні права кожної людини.

Дієвість 

 • аби змінити Україну, замало самого усвідомлення та аналізу проблем і викликів, що стоять перед народом та державою, слід діяти;
 • якщо якісь процеси в житті країни відбуваються не належним чином, ми не критикуємо, а виробляємо проекти рішень, що усунуть недоліки;
 • ми будуємо країну поважаючи закон, змінюємо правове поле та формуємо умови згідно з його нормами;
 • у своїх діях спираємося на власні сили – самоорганізацію та самоврядність, які є мірилом успіху, розуміючи, що ми самі найбільше зацікавлені навести лад та забезпечити розвиток власних громад, регіонів та країни.

Солідарність

 • країни процвітають лише тоді, коли в суспільстві панує солідарність, а отже доброзичливість, єдність та взаємодопомога;
 • солідарність виростає з усвідомлення спільності людських інтересів;
 • лише у відстоюванні інтересів усіх ми зможемо відстояти інтереси кожного;
 • жодна добра ініціатива не може бути втілена у життя в суспільстві де панують розбрат і ненависть один до одного.

Конкурентність 

 • лише в чесному змаганні за правилами встановленими в інтересах суспільства знаходиться оптимальний шлях для його розвитку;
 • змагальність у підходах, механізмах, підтримка найкращих ідей та найдієвіших засобів розширює потенціал, надає нові ресурси для руху вперед;
 • конкурентне змагання, а не війна на виживання забезпечить успішне досягнення результату, а всім учасникам процесу саморозвиток та спільну вигоду від його досягнення;
 • відсутність конкуренції призводить, зокрема, до застою в державі, монополізації економіки та погіршення якості товарів та послуг, а також деградації суспільства.

Добробут 

 • прагнення добробуту – природне бажання людини;
 • мірилом ефективності влади є рівень зростання добробуту її громадян; Якщо добробут людей погіршується – маємо змінювати таку владу.

Ці засади  покликали нас до спільної праці, ставши основою для всіх наших дій.

Стверджуємо, що втіливши ці імперативи в життя України, ми змінимо нашу країну і світ навколо нас!

 

ТЕЗИ

Країні потрібна сила, що формує чесний і відповідальний середній клас та прагне забезпечити: волю, добробут та впевненість в завтрашньому дні кожному громадянину!

Ми за громадянський патріотизм

Ми за сімейні цінності та освічену країну

Ми за заможних громадян

Ми за країну рівних можливостей

Ми за працюючу і відповідальну людину

Ми за країну сильних громад

Ми за те, щоб земля, надра та національні багатства належали українцям

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *