СТАНОВЛЕННЯ Єдиної державної система моніторингу

Февраль 1, 2018
впровадження ЄДСМ

 

 СТАНОВЛЕННЯ

Єдиної державної система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги

 (ЄДСМ).         

 

 

 

 

За часи незалежності України, через відсутність послідовності щодо реалізації державної політики зі стабілізації та ефективного розвитку економіки держави призвели до  відсутності реального енергетичного балансу в державі і на сьогодні.

 

Послідовність відпрацювання необхідності впровадження ЄДСМ

Детальніше

 1. Постанова Верховної Ради України від 15.05.1996 року № 191/96-ВР «Про Національну енергетичну програму до 2010 року»
 2. Виходячи з цього рішення ініціативною групою (Нижником В.В., Шевченком С.В. – ідеологічна складова,  Любаревичем А.Ю. – технологічна складова), з використанням інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, були розроблені деякі підсистеми ЄДСМ. Ці підсистеми, за рішенням КМУ (Постанови КМУ від 22.07.1998 р. № 1113 “Про запровадження спеціального порядку розрахунків за спожитий природний газ і вироблену з нього теплову енергію у Запорізькій області”  та від 19.08.1999р. № 1536 “Про запровадження спеціального порядку розрахунків за спожитий природний газ і вироблену з нього теплову енергію у Луганській області ”          успішно пройшли практичне впровадження у  вище  вказаних областях.  
 3. Доручення Президента України від 28.09.2000р №480/28864-01щодо необхідності впровадження ЄДСМ в Україні.
 4. На доручення Президента України, з метою проведення експертизи проекту ЄДСМ, своїм розпорядженням №428 від 26.10.2000р. КМУ затвердив склад Міжвідомчої робочої групи .
 5. За результатами проведеної експертизи Міжвідомча робоча група КМУ рекомендувала проект ЄДСМ до практичного впровадження на всій території України.

        За результатами висновку Міжвідомчої робочої групи КМУ  в 2001 році авторами було отримано свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА №5015.

 1. В 2008 році авторами було прийняте рішення передачі майнових прав на ЄДСМ ТОВ “Інститут науково– практичних розробок комплексних систем “ТЕРІКС”. Оціночна вартість об’єкту інтелектуальної власності - 250млн. 500 тис.грн.(на той час курс -8,05 грн. за 1$США)
 2. З метою повного доопрацювання проекту ЄДСМ та отримання експертного висновку НАН України на проект, інститут звернувся до Президента НАН України Патона Б.Є. з проханням співпраці з Інститутом кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України та ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.
 3. Результатом такої співпраці є Постанова Президії НАН України «Щодо розробки національної системи обліку та контролю за споживанням енергоресурсів у житлово-комунальному господарстві України» № 101 від 16.05.2012 року, та експертний висновок НАН України від 16.01.2015р, затверджений Президентом НАН України Б.Є. Патоном, якими відзначається важливість і актуальність розробки національної системи обліку та контролю на основі інтелектуально-програмних технічних засобів з використанням інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій за споживанням енергоресурсів у паливно-енергетичному комплексі та житлово-комунальному господарстві.
 4. Серйозну увагу по розв’язанню проблеми оновлення систем обліку та контролю    на основі інтелектуально-програмних технічних засобів з використанням інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій за споживанням енергоресурсів приділяють і провідні країни світу. В сучасних умовах глобалізації та інтеграції енергетичних ринків такі системи стають потужним фактором розвитку прозорої цифрової  економіки для підвищення її  конкурентоспроможності.
 • Розгляд необхідності впровадження ЄДСМ у Верховній Раді України.  

1.На протязі 10 років необхідність впровадження ЄДСМ в Україні        підтверджувалась розумінням багатьох політичних сил що рано чи пізно настане час коли народ України буде доведений до відчаю завдяки відсутності державної політики ефективного розвитку економіки держави.

Що на сьогодні і підтверджується.

 1. Законопроекти щодо необхідності впровадження ЄДСМ .

1)Проект Постанови ВРУ “Про впровадження Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги” (реєстр. №1055) – не розглядалася у зв’язку з прийняттям Закону про КМУ.

2) проект Закону України «Про Національну комісію України з контролю за впровадженням, функціонуванням та удосконаленням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги» ( реєстр. № 3335 ) було прийнято 17.05.07 в першому читанні - 256 голосів. В другому читанні не розглядався у зв’язку з початком  дострокових виборів до ВРУ.

3) Проект Закону України “Про засади функціонування  Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги” (реєстр.№0954) не розглядався.

4) Проект Закону України “Про основні засади функціонування  Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги”         (реєстр № 0855) було прийнято в 19.06.12 в першому читанні  - 316 голосів. При розгляді у другому читанні 16.05.2013р. не прийнято - відсутня “політична воля”.

5)Проект Закону “Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги” (реєстр № 3805) не розглянуто.

6) Проект Закону “Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги” (реєстр № 1640) повернуто на доопрацювання. Замість № 1640 зареєстровано № 4844.

 1. Враховуючи всі позитивні аргументи щодо необхідності впровадження ЄДСМ та зважаючи на підтримку КМУ, Комітет ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 02.11.2016 року прийняв рішення про винесення законопроекту на розгляд Верховної Ради України для його прийняття.

 

Але і на сьогодні законопроект чомусь жодного разу не вносився в порядки денні засідань Верховної Ради України для його розгляду. Чому?

[свернуть]

 

Аналітичний висновок

Щодо необхідності впровадження Єдиної державної системи моніторингу
виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за
паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги

ЄДСМ являє собою інженерно – програмний комплекс держави,

Детальніше

робота якого базується на основі інтелектуально-програмних технічних засобах з використанням інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій що дає можливість своєчасного збору, систематизації достовірної, актуальної інформації щодо діяльності паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства в режимі реального часу без права зворотного впливу, дозволяє здійснювати математичне моделювання економічних процесів в країні. Зібрана систематизована інформація є базисом прийняття виважених стратегічних та оперативних управлінських рішень на основі системного аналізу реального сектору економіки, побудови в державі прозорої цифрової економіки.

 

В ідейному плані розробки та технологічного впровадження систем такого класу передували теоретичні дослідження академіка                         В.М. Глушкова та науково-практичний досвід колективів Інституту кібернетики НАН України в напрямку створення Загальнодержавних автоматизованих систем (ОГАС, АСПР, ДИСПЛАН) та Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» в напрямку організації енергетичних балансів.

 

Основною метою впровадження ЄДСМ є забезпечення формування зведеного енергетичного балансу держави за єдиними стандартами,  отримання на усіх рівнях управління економікою країни прозорої, достовірної, своєчасної, повної та системної інформації про виробництво, постачання, транспортування, переробку, споживання та оплату за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги у стандартизованій формі.

 

Побудова ЄДСМ передбачає поступове здійснення в процесі її   впровадження декількох обов'язкових етапів, а саме: політико-методологічного, проектно-методичного, організаційно-технологічного, інформаційно-технічного.

Повномасштабне впровадження ЄДСМ в Україні за оцінкою ініціаторів проекту може тривати від 3 до 5 років, але ефективність від її роботи буде суттєвою вже при впровадженні її окремих регіональних блоків та продуктових напрямків. Прогнозований термін її окупності після повної реалізації по розрахунках розробників системи може скласти менш ніж пів  року. Так швидка окупність витрат на створення ЄДСМ, безумовно, буде слугувати надійною гарантією щодо можливостей залучення приватних і, в тому числі, іноземних інвестицій на реалізацію даного Проекту.

Узагальнюючий фінансовий ефект від впровадження ЄДСМ в державі  за попередніми оцінками фахівців НАН України може скласти від 100 до 150 млрд. гривень. Такі оцінки базуються на існуючому досі розриві у значеннях (а) річної вартості загального обсягу використаних у країни базових паливно-енергетичних ресурсів та (б) загальним обсягом річних платіжних зобов'язань за їх споживання (співвідношення по роках досягає 1:4 та навіть більше). Впровадження ЄСДМ надає можливість прогнозування та об’єктивного обумовлення рівня цін і тарифів на постачаємі  енергоресурси та комунальні послуги, що суттєво зменшить фінансове навантаження для всіх категорій споживачів в державі.

 

Найважливіші соціально-економічні результати які буть досягнуті при впровадженні  ЄДСМ:

 • створення прозорого і гнучкого ринку енергетичних ресурсів та комунальних послуг;
 • інформаційного забезпечення дієвого механізму реформування житлово- комунального господарства;
 • впровадження ринкових стимулів та створення дієвих економічних важелів для суттєвого зниження енергоємності ВВП та проведення ефективної політики щодо енергозбереження;
 • зниження соціальної напруги у суспільстві шляхом створення умов для поступового збільшення частки заробітної плати у структурі ВВП при одночасному суттєвому зниженні в ній частки енерговитрат;
 • створення умов для  більш ефективного використання бюджетних надходжень на усіх рівнях та до їх подальшого збільшення через підвищення конкурентоздатності національного виробництва;
 • унеможливлення корупційних дій в енергетичній сфері та ЖКГ України через забезпечення прозорого, своєчасного та повного доступу до достовірної інформації щодо енергетичних ресурсів та комунальних послуг.

В інструментальному плані ЄДСМ забезпечить органи державного управління на усіх рівнях сучасними засобами прогнозування і поточного контролю за розвитком діяльності енергетичної та комунальної сфери в Україні, в тому числі:

 • механизмом регулярного складання натуральних балансів по усіх видах енергоресурсів та комунальних послуг як у регіональному розтині, так і в цілому по країні;
 • механізмом складання реального загального енергетичного балансу країни у вартісному вигляді;
 • засобами економічного аналізу поточного стану виробництва енергетичних ресурсів та комунальних послуг в країні, їх постачання, транспортування та споживання з використанням достовірної, повної та своєчасної інформації, включаючи визначення обсягів втрат з встановленням причин їх виникнення;
 • універсальним механізмом формування платіжних вимог за споживання енергоресурсів та комунальних послуг, повністю позбавленого недоліків планово-нормативного та статичного методу розрахунку цих платежів;

-програмно-інформаційними засобами прогнозування індикативних показників енергетичного розвитку країни та їх системної оптимізації,

 • програмно-технологічними засобами накопичення та зберігання у стандартизованому вигляді інформації про стан енергетичної сфери і житлово-комунального господарства та незалежного формування відповідної звітності.

Переваги  впровадження ЄДМС в державі:

 

По-перше, впровадження ЄДМС - це конкретна, обґрунтована, незаангажована політичними силами та нова, за своєю сутністю, відповідь суспільству на актуальне сьогодні питання: «Що треба робити владі для встановлення в Україні справедливих цін та тарифів на енергоресурси і комунальні послуги?».

 

По-друге, ЄДМС, в організаційній її побудови, як незалежної системи - це простий та ефективний інструмент прямої дії для запобігання корупції в енергетичній сфері та житлово-комунальному господарстві, що повністю відповідає настроям суспільства щодо цін на енергетичні ресурси та тарифів на комунальні послуги – головне питання забезпечення   внутрішньої національної безпеки.

 

 

По-третє, впровадження ЄДМС через значну економічну ефективність та над швидкі терміни окупності, забезпечує реальну можливість вивільнення величезних бюджетних коштів на вирішення критичних соціальних проблем (наприклад, підвищення фінансової спроможності Пенсійного фонду України) - гарантоване забезпечення одного з найважливіших аспектів  внутрішньої національної безпеки.

 

 

По-четверте,  робота по впровадженню   ЄДСМ, особливо на першій її стадії, буде вимагати ретельного опрацювання та можливого оновлення певних законів, що дасть практичну можливість розширення законотворчої діяльності для всіх політичних сил в Україні по політико-організаційному врегулюванню статусу  функціонування даної системи в державі.

По-п’яте, - впровадження  ЄДСМ вирішить не тільки забезпечення енергетичної безпеки України а й національної безпеки держави вцілому за рахунок включення  цього питання до Програми дій у якості одного з невідкладних та ефективних напрямків реформування системи державного управління в Україні.

 

     Впровадження ЄДСМ в Україні призведе до:

 

       1.Досягнення Україною побудови прозорої цифрової економіки.

       2.Зниження загостреної на сьогодні соціальної напруги в суспільстві держави, пов’язаної з безконтрольністю та узаконенням корупційних схем при визначені вартості на товари, роботи і послуги в паливно- енергетичному комплексі, житлово-комунальній сфері та економіці в цілому, що негативно впливає на рівень внутрішньої та зовнішньої національної безпеки України.

       3.Забезпечення громадського контролю у відповідних сферах економіки з метою не допущення адміністративного та фінансового впливу на громадянське суспільство, президентську, виконавчу, політичну та судову влади з боку  монополістів.

 

          Голова Наукової Ради

ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна ініціатива»

 

Док. тех. наук          Олександр Морозов (тел. 8050 677-47-02)

[свернуть]

Інформаційна  довідка

Відсутність реального енергобалансу в державі –

 це гальмування впровадження економічних реформ пов’язаних з розвитком цифрової економіки,  що призводить до фінансових зловживань, породженню нових  корупційних схем, подальшої тенізації економіки.

А це пряма загроза Національній безпеці України.

Детальніше

За всі часи незалежності України непослідовні дії попередньої влади з  реалізації  політики по стабілізації та ефективному розвитку економіки держави спричинили відсутність реального енергетичного балансу в Україні. Хоча влада для реалізації цієї задачі протягом багатьох років мала можливість впровадити  дієвий механізм, розроблений НАН України.

       Це Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (далі ЄДСМ).       

ЄДСМ - це інженерно - програмний комплекс держави, , робота якого базується на основі інтелектуально-програмних технічних засобах з використанням інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, що дає можливість своєчасного збору, систематизації без права зворотного впливу достовірної, актуальної інформації щодо діяльності паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства держави в режимі реального часу. Це дозволяє, на основі системного аналізу процесів які відбуваються в реальному секторі економіки, здійснювати математичне моделювання економічних процесів в країні з метою прийняття виважених стратегічних та оперативних управлінських рішень для  побудови в державі прозорої цифрової економіки.

ЄДСМ, за оцінками фахівців НАН України, є наймасштабнішим та найдоцільнішим економічним проектом України завдяки впровадженню якого буде вирішено питання не тільки енергетичної безпеки України а й національної безпеки вцілому.

Враховуючи, в тому числі, і аргументи викладені в експертному висновку НАН України щодо необхідності впровадження ЄДСМ, затвердженому Президентом НАН України Б.Є. Патоном,  Президент України своїм Указом від 26 травня 2015 року  № 287/2015  ввів у дію  рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України “. Одним із найважливіших питань Стратегії є конкретне завдання, суть якого полягає у наступному - далі мовою Стратегії: «...удосконалення державної системи стратегічного планування, створення єдиної системи моніторингу, аналізу, прогнозування та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони...».

 Інформуємо про хід виконання рішення РНБО.

Спираючись на рішення РНБО від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”, численні звернення Громадських об’єднання та громадян, позитивні експертні висновки щодо необхідності впровадження ЄДСМ в Україні, регіональні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на протязі двох останніх років неодноразово зверталися, як до Президента особисто, так і до Голови Верховної Ради України, голів фракцій та груп, профільних комітетів  у Верховній Раді України та до Кабінету Міністрів України на підтримку вказаного питання.

Адже ж впровадження ЄДСМ можливо лише при прийнятті Закону України Про “Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги ” (реєстр. №4844 від 17.06.2016 р), проект якого було доопрацьовано та вшосте (раніше попередніми скликаннями двічі приймався в першому читанні) внесено на розгляд Верховної Ради України.

Про необхідність прийняття відповідного законопроекту з метою впровадження ЄДСМ в державі до Верховної Ради України та окремо до кожного народного депутата також неодноразово зверталися Федерація професійних спілок України, Громадські об’єднання та громадяни України.

Зазначений законопроект, прийняття якого затверджено Постановою Верховної Ради України VIII скликання “Про план законодавчого забезпечення реформ в Україні” (стор.271, № п/п 387 Плану), є рамочним  та у запропонованому вигляді представляє собою декларацію політичної волі держави на запровадження в Україні  організаційно-економічного механізму, завдяки якому в найкоротший час буде сформовано достовірний енергетичний баланс держави за допомогою якого буде забезпечена повна прозорість тарифної політики та дотримання принципів соціальної справедливості у взаємовідносинах із монопольними постачальниками паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг - головного питання забезпечення внутрішньої національної безпеки  держави.

Організація моніторингу в Україні  обумовлена  Угодою про асоціацію між ЄС та Україною, якою передбачено імплементацію відповідних директив ЄС відносно прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів) по проведенню оцінки національного споживання енергоресурсів та комунальних послуг, встановлення системи моніторингу, системи правового регулювання по збору внутрішньодержавних даних про якість енергоресурсів та комунальних послуг. Відповідно до  статті 337 Угоди, співробітництво у нормативно-правовій сфері враховуватиме необхідність забезпечення відповідних зобов’язань щодо надання публічних послуг, включаючи заходи щодо інформування і захисту споживачів від нечесних методів ціноутворення, включаючи найбільш вразливі верстви населення.

Враховуючи всі позитивні аргументи щодо необхідності впровадження ЄДСМ та зважаючи на підтримку КМУ, Комітет ВРУ з питань будівництва, містобудування і  житлово-комунального господарства 02.11.2016 року прийняв рішення про винесення законопроекту на розгляд Верховної Ради України для його прийняття.

Але і на сьогодні законопроект чомусь жодного разу не вносився в порядки денні засідань Верховної Ради України для його розгляду. Чому?

 

Керівники ГО Інноваційний Фонд Народна Ініціатива (сайт-inovat.in.ua).

Нижник Василь Володимирович тел.050 103-30-61, 096 850-71-25

Шевченко Сергій Володимирович тел.066 033-47-57, 067 316-50-13

[свернуть]

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *