Обґрунтування необхідності впровадження ЄДСМ

Сентябрь 25, 2017
впровадження ЄДСМ

 

Аналітична довідка

Щодо необхідності впровадження Єдиної державної системи моніторингу
виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за
паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги(ЄДСМ)

Розгляд необхідності впровадження Проекту ЄДСМ з метою його підтримки  ініційовано Головою Ради ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна ініціатива» Нижником Василем Володимировичем та  партнерами фонду.

 

ЄДСМ являє собою інженерно – програмний комплекс держави, який дає можливість своєчасного збору, систематизації достовірної, актуальної інформації в режимі реального часу без права зворотного впливу, що дозволить здійснювати математичне моделювання економічних процесів в країні. Зібрана систематизована інформація є базисом прийняття виважених стратегічних та оперативних управлінських рішень для сталої реалізації реформ на основі системного аналізу реального сектору економіки, діяльності паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та економіки України в цілому.

В ідейному плані розробки та впровадження систем такого класу передували теоретичні дослідження академіка В.М. Глушкова та науково-практичний досвід колективів Інституту кібернетики НАН України в напрямку створення Загальнодержавних автоматизованих систем (ОГАС, АСПР, ДИСПЛАН) та Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» в напрямку організації енергетичних балансів.

Основною метою впровадження ЄДСМ є забезпечення умов отримання на усіх рівнях управління економікою країни прозорої, достовірної, своєчасної, повної та системної інформації про виробництво, постачання, транспортування, переробку, споживання та оплату за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги у стандартизованій формі.

Побудова ЄДСМ передбачає поступове здійснення в процесі її розробки та впровадження декількох обов’язкових етапів, а саме: політико-методологічного, проектно-методичного, організаційно-технологічного, інформаційно-технічного.

Повномасштабне впровадження ЄДСМ в Україні за оцінкою ініціаторів проекту може тривати від 3 до 5 років, але ефективність від її роботи буде суттєвою вже при впровадженні її окремих регіональних блоків та продуктових напрямків. Прогнозований термін її окупності після повної реалізації по розрахунках розробників системи може скласти менш ніж пів  року. Так швидка окупність витрат на створення ЄДСМ, безумовно, буде слугувати надійною гарантією щодо можливостей залучення приватних і, в тому числі, іноземних інвестицій на реалізацію даного Проекту.

Узагальнюючий фінансовий ефект від впровадження в Україні ЄДСМ  за попередніми оцінками фахівців НАН України може скласти від 100 до 150 млрд. гривень. Такі оцінки базуються на існуючому досі розриві у значеннях (а) річної вартості загального обсягу використаних у країни базових паливно-енергетичних ресурсів та (б) загальним обсягом річних платіжних зобов’язань за їх споживання (співвідношення по роках досягає 1:4 та навіть більше). В разі реалізації ЄСДМ можливо спрогнозувати суттєве зменшення обсягів платежів за споживання енергоносіїв, особливо, через обґрунтоване скорочення (вдосконалення розрахунків) комунальних тарифів.

 

До найважливіших соціально-економічних цілей, які реально можуть бути досягнуті за допомогою ЄДСМ, слід віднести:

 

 • створення прозорого і гнучкого ринку енергетичних ресурсів та комунальних послуг;
 • інформаційного забезпечення дієвого механізму реформування житлово- комунального господарства;
 • впровадження ринкових стимулів та створення дієвих економічних важелів для суттєвого зниження енергоємності ВВП та проведення ефективної політики щодо енергозбереження;
 • зниження соціальної напруги у суспільстві шляхом створення умов для поступового збільшення частки заробітної плати у структурі ВВП при одночасному суттєвому зниженні в ній частки енерговитрат;
 • створення умов для значно більш ефективного використання бюджетних надходжень на усіх рівнях, та опосередковано до їх подальшого збільшення через підвищення конкурентоздатності національного виробництва;
 • унеможливлення корупційних дій в енергетичній сфері та ЖКГ України через забезпечення прозорого, своєчасного та повного доступу до достовірної інформації щодо паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг.

В інструментальному плані ЄДСМ забезпечить органи державного управління на усіх рівнях сучасними засобами прогнозування та поточного контролю за розвитком енергетичної та комунальної сфери в Україні, в тому числі:

 • механизмом регулярного складання натуральних балансів по усіх видах енергоресурсів та комунальних послуг як у регіональному розтині, так і в цілому по країні;
 • механізмом складання реального загального енергетичного балансу країни у вартісному вигляді;
 • засобами економічного аналізу поточного стану виробництва енергетичних ресурсів та комунальних послуг в країні, їх постачання, транспортування та споживання з використанням достовірної, повної та своєчасної інформації, включаючи визначення обсягів втрат з встановленням причин їх виникнення;
 • універсальним механізмом формування платіжних вимог за споживання енергоресурсів та комунальних послуг, повністю позбавленого недоліків планово-нормативного та статичного методу розрахунку цих платежів;

-програмно-інформаційними засобами прогнозування індикативних показників енергетичного розвитку країни та їх системної оптимізації,

 • програмно-технологічними засобами накопичення та зберігання у стандартизованому вигляді інформації про стан енергетичної сфери і житлово-комунального господарства та незалежного формування відповідної звітності.

Основні політичні вигоди або переваги від підтримки найскорішого впровадження ЄДМС в Україні:

 

По-перше, підтримка впровадження ЄДМС – це конкретна, обґрунтована, незаангажована політичними силами та нова, за своєю сутністю, відповідь суспільству на актуальне сьогодні питання: «Що треба робити владі для встановлення в Україні справедливих цін та тарифів на енергоресурси і комунальні послуги?»;

 

 

   По-друге, ЄДМС, в організаційній її побудові, як незалежної системи – це простий та ефективний інструмент прямої дії для запобігання корупції в енергетичній сфері та житлово-комунальному господарстві, що повністю відповідає настроям суспільства;

 

   По-третє, впровадження ЄДМС через значну економічну ефективність та над швидкі терміни окупності, забезпечує реальну можливість вивільнення величезних бюджетних коштів на вирішення критичних соціальних проблем (наприклад, підвищення фінансової спроможності Пенсійного фонду України);

 

По-четверте,  робота по впровадженню  проекту ЄДСМ, особливо на першій її стадії, буде вимагати ретельного опрацювання та можливого оновлення певних законів, що надасть  практичну можливість розширення законотворчої діяльності для всіх політичних сил в Україні по політико-організаційному врегулюванню статусу  функціонування даної системи в державі.

По-п’яте, – впровадження проекту ЄДСМ вирішить не тільки забезпечення енергетичної безпеки України а й національної безпеки держави вцілому за рахунок включення  цього питання до Програми дій у якості одного з невідкладних та ефективних напрямків реформування системи державного управління в Україні.

 

 

Впровадження ЄДСМ в Україні є дієвим механізмом по:

 

 1. Зниженню загостреної на сьогодні соціальної напруги в суспільстві держави, пов’язаної з безконтрольністю та узаконенням корупційних схем при визначені вартості на товари, роботи і послуги в паливно- енергетичному комплексі, житлово-комунальній сфері та економіці в цілому, що негативно впливає на рівень внутрішньої та зовнішньої національної безпеки України.
 2. Забезпеченню громадського контролю у відповідних сферах економіки з метою не допущення адміністративного та фінансового впливу на громадянське суспільство, президентську, виконавчу, політичну та судову влади з боку монополістів.
 3. Досягненню Україною побудови прозорої цифрової економіки держави.

 

 

          Висновок:

 

        Виходячи з вищевикладеного вважаємо за доцільне подальше опрацювання впровадження в Україні проекту ЄДМС як, за оцінками фахівців НАН України, най масштабнішого та найдоцільнішого економічного проекту України.            

          Подальшу роботу по впровадженню проекту ЄДСМ доцільно проводити у співпраці з основними ініціаторами та розробниками даної системи – Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та  Державною установою «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

 

                 Голова Наукової Ради

ГО «Всеукраїнський Інноваційний Фонд Народна ініціатива»

  Док. тех. наук          Олександр Морозов

(тел. 8050 677-47-02)

3 Responses to Обґрунтування необхідності впровадження ЄДСМ

 1. Марина Олександрівна:

  Цікава стаття. Якщо дана програма (система моніторингу) має стільки переваг для держави, чому до цього часу ніхто не зацікавився даним проектом? Невже керівництво нашої держави не зацікавлене прозоро формувати ціни за комуналку, водопостачання чи електроенергію??? Скоріше за все, ПРОЗОРО – це не про нашу державу! Краще у платіжках МАЛЮВАТИ борги “зі стелі” та все вищі і вищі тарифи для споживачів.

  • пані Тетяна:

   Згодна з Вами! В Україні закони для депутатів і держаних топ-менеджерів. Про народ ніхто не хоче думати. В статті подано, що “на блюдці” приносять систему, яка там конче необхідна, але “ВІЗ І НИНІ ТАМ”

 2. гість:

  Чому реально потрібні проекти не підтрмуються в нашій державі?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *