За впровадження ЄДСМ !

Ноябрь 29, 2016

tarifi-yedsm

 

 

 

 

 

від «18» листопада  2016 р.

Вх. ВРУ №№ 09-2871.26.16/29-11.16-2871.26.16/99-11.16;

Вх.№№ 09-3268.26.16/01-11.16-3268.26.16/99-11.16;

Вх.№№ 09-3271.26.16/01-11.16-3271.26.16/99-11.16;

Вх.№№ 09-3277.26.16/01-11.16-3277.26.16/99-11.16;

Вх.№№ 09-3278.26.16/01-11.16-3278.26.16/57-11.16

Про необхідність впровадження  ЄДСМ ! 

ЗАЯВА

                                                                                                Народним депутатам України 

(отримано всіма народними депутатами України)   

  громадян України:

Нижника Василя Володимировича

 Федорчук Наталії Миколаївни,

Червонописького Сергія Васильовича,

Сатова Олексія Яковича,

Негребецького Олександра Сергійовича,

 Чубенка Дмитра Андрійовича,

Лебедєва Євгена Валер’яновича,

Чайки Андрія Васильовича,

Зубкова Олександра Володимировича,

 Кремнєва Анатолія Володимировича,

Швед Віри Іванівни,

Андрійшиної Тетяни  Миколаївни

 

м. Київ, просп. Перемоги  94/1 оф.1

email:innovatfond@i.ua

 

Шановні народні депутати України !

Від імені десятків тисяч патріотично налаштованих членів наших громадських організацій висловлюємо Вам щиру подяку за Вашу особисту громадсько-політичну позицію необхідності впровадження Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги в державі     (далі ЄДСМ).

        Необхідність прийняття  проекту Закону України «Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги                 (реєстр. №4844 від 17.06.2016)  через свої рішення висловили також обласні, міські, районні та селищні ради, які направили свої звернення щодо негайного впровадження ЄДСМ в державі Президенту України, Верховній Раді України та до Кабінету Міністрів України.

 

            Впровадження ЄДСМ в Україні є дієвим механізмом:

      1.Зниження загостреної на сьогодні соціальної напруги в суспільстві держави, пов’язаної з безконтрольністю та узаконенням корупційних схем при визначені вартості на товари, роботи і послуги в паливно-енергетичному комплексі, житлово-комунальній сфері та економіці в цілому, що негативно впливає на рівень внутрішньої та зовнішньої національної безпеки України.

    2.Забезпечення громадського контролю у відповідних сферах економіки з метою не допущення адміністративного та фінансового впливу на громадянське суспільство, президентську, виконавчу, політичну та судову влади з боку монополістів.

 3.Визначення об’єктивно обумовлених оцінок цін і тарифів за рахунок впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг.

 

      Законопроект пройшов наукову експертизу, що підтверджується відповідним позитивним висновком Головного науково-експертного управління Верховної Ради України та Постановою Президії Національної академії наук України

     За результатами розгляду законопроекту про ЄДСМ в  редакції, яка доопрацьована у профільних комітетах Верховної Ради України, з урахуванням слушних зауважень і пропозицій, отримано позитивний висновок з рекомендацією його прийняття в першому читанні за основу.

    Також хочемо звернути Вашу увагу на те, що законопроект про ЄДСМ вшосте внесено на розгляд Верховної Ради України (в попередніх скликаннях двічі приймався в першому читанні, останній раз – прийнятий конституційною більшістю голосів).

       Проект Закону України  про ЄДСМ є  рамковим  та у запропонованому вигляді представляє собою декларацію політичної волі держави – Вашої, шановні, політичної волі що стане свідченням того, що в державі нарешті запроваджується організаційно-економічний механізм, завдяки якому в найкоротший час буде сформовано достовірний енергетичний баланс держави, як інформаційно-аналітична основа для формування ефективної енергетичної політики, що забезпечить прозорість тарифної політики та дотримання принципів соціальної справедливості у взаємовідносинах з монопольними постачальниками  паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг.

 

Враховуючи суспільно-економічну значимість та політичну необхідність термінового впровадження ЄДСМ з метою послаблення соціальної напруги в державі, пропонуємо Верховній Раді України, при прийнятті законопроекту про ЄДСМ в першому читанні за основу запропонувати розглянути його в другому читанні за скороченою процедурою з метою прийняття в цілому як Закон,  врахувавши пропозиції та застереження висловлені у висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України та рішенні профільного Комітету з подальшим внесенням наступних змін:

  1. З врахуванням пропозицій  Головного науково-експертного управління:

п. 4 ч. 1 ст. 2 законопроекту викласти у такій редакції:

4) Регламент ЄДСМ – положення, яке визначає порядок організації та координації узгоджених дій із впровадження та функціонування ЄДСМ з метою забезпечення послідовної та надійної експлуатації ЄДСМ, містить опис алгоритмів, дій, стандартів, форматів документів, інструктивні матеріали та протоколи взаємодії суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону та затверджується Уповноваженим органом;

ч. 2. ст. 8 законопроекту викласти у такій редакції:

  1. Впровадження і функціонування ЄДСМ забезпечується та здійснюється Уповноваженим органом на протязі двох років у відповідності до плану заходів, що затверджується Кабінетом Міністрів України, та Регламенту ЄДСМ, який розробляється та затверджується Уповноваженим органом.
  2. З врахуванням застережень профільного Комітету.

Роз’ яснення до застережень.

  1. Як на міжнародному так і на національному рівні для розвинутих країн світу усталеною є практика, коли консолідованим інформаційним та аналітичним центром є Міжнародне та національні енергетичні агентства, аналогом яких має стати, після відповідної реорганізації, Державне агенство з енергоефективності та енергозбереження України (далі – Держенергоефективності) що призведе до відсутності дублювання функцій та повноважень з питань моніторингу  іншими  ЦОВВ.
  2. Держенергоефективності у відповідності до положення про нього, затвердженого постановою КМУ від 26 листопада 2014 р. № 676, має завдання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива” та функцію організації системи моніторингу показників енергетичного балансу України, а не “забезпечення прозорих умов та правил функціонування ринку паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг”. Формування та реалізація (в межах повноважень) цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг віднесено до повноважень НКРЕКП, яка є незалежним державним колегіальним органом. Використовуючи ЄДСМ як механізм моніторингу НКРЕКП забезпечить собі дійсну ( а не декларовану) незалежну діяльність.

Звертаємо Вашу увагу, шановні народні депутати, що прийняття законопроекту про ЄДСМ у поточному році передбачено Постановою Верховної Ради України VIII скликання “Про план законодавчого забезпечення реформ в Україні” (стор.271, № п/п 387 Плану).

Враховуючи патріотично-державницьку позицію Верховної Ради України, яка відстоює конституційні права народу України, звертаємось до кожного з Вас з проханням підтримати прийняття проекту Закону України «Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги в цілому як Закон.

 

З повагою 

     podpisi-zayava-na-deputativ

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *