Звернення до громадянського суспільства України

Август 3, 2016

Звернення до громадянского суспільства

 

Щодо необхідності впровадження дієвих реформ не тільки у системі паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства, а і в цілому в економіці України.

Для цього необхідне негайне прийняття ВРУ Закону України.

Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (далі  ЄДСМ)

  з метою прискорення впровадження ЄДСМ як єдиного дієвого державного інструменту збирання, накопичення, опрацювання та аналізу інформації для прийняття оперативних та стратегічних рішень по сталій реалізації реформ в Україні. ( в попередніх скликаннях реєстр. № проектів постанов та Законів України щодо визначеного питання –  1055-(2006р,)  0954-(2007р. прийнято в першому читанні ), 0855-(2011р.), 3805-(2012р, прийнято в першому читанні) у 8-му скликанні – 1640 та 4844 .

За всі часи незалежності України, через відсутність послідовності  щодо реалізації державної політики зі стабілізації та ефективного розвитку економіки держави призвели  до  відсутності енергетичного балансу в державі.

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 15.05.1996 року № 191/96-ВР «Про Національну енергетичну програму до 2010 року» в Україні були започатковані роботи щодо розроблення поточних та перспективних паливно-енергетичних балансів, балансів котельно-пічного палива, балансів з окремих видів палива та енергії, визначення прогнозної потреби в паливно-енергетичних ресурсах для усіх  ланок  народного господарства з урахуванням досягнення максимальної ефективності їхнього  використання та вдосконалення структури споживання палива.

З того часу, із року в рік, завдання створення паливно-енергетичного балансу, як однієї із основних складових внутрішньої та зовнішньої національної безпеки держави, включалося до програм діяльності усіх попередніх Урядів, але і досі не реалізовано.

   Виходячи з завдань Енергетичної стратегії України та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року “Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році ” науковцями Інституту економіки та прогнозування, Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова та Інституту науково-практичних розробок комплексних систем НАН України була запропонована до впровадження розроблена ними Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги – єдиний дієвий державний інструмент збирання, накопичення, опрацювання та аналізу інформації для прийняття оперативних та стратегічних рішень по сталій реалізації реформ в Україні (далі  ЄДСМ).

До повного доопрацювання проекту ЄДСМ НАН України деякі її підсистеми в період з 1997р по 1999р успішно пройшли практичне впровадження у двох областях України – Запорізькій та Луганській.

Завдяки функціонуванню подібних систем у країнах Євросоюзу, запроваджених на законодавчому рівні, і формуються зведені енергетичні баланси та прозора система відносин між постачальниками енергоресурсів та комунальних послуг і споживачами, що є запорукою посилення як національної так і енергетичної безпеки, сталого та ефективного розвитку економік  країн Євросоюзу, зокрема в частині оперативного реагування на кризові явища в світовій економіці.

Зволікання із впровадження ЄДСМ позбавляє Україну у налагоджені стратегічного партнерства з країнами  Євросоюзу при реалізації інвестиційних проектів в частині економічного обґрунтування  їхньої ефективності.

Відсутність в країні постійно діючого державного інструменту (ЄДСМ) збирання, накопичення та узагальнення інформації, яку потрібно використовувати як достовірну офіційну інформацію для оперативного аналізу стану секторів економіки, розробити зведений енергетичний баланс не можливо. Це пов’язано з тим, що діючі  моніторинги з основних видів енергоресурсів та надання комунальних послуг, які здійснюються міністерствами, відомствами, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, неузгоджені та мають розрізнені інформаційні бази даних, методологічні розбіжності, ведуться для забезпечення різних цілей, в тому числі і для нарощення приватного (особистого) капіталу, не контролюються державою.

Так, останнім часом, без відповідного законодавчого обґрунтування, в державі спостерігається тенденція необґрунтованого підвищення вартості паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг, що призводить до загострення соціальної напруги в суспільстві, безконтрольності  та узаконення корупційних схем при визначені вартості на товари, роботи і послуги в паливно-енергетичному комплексі, житлово-комунальній сфері та економіці в цілому, що негативно впливає на рівень національної безпеки України.

Реалізація положень законопроекту дозволить створити необхідні умови для впровадження і функціонування ЄДСМ, розробленої з використанням найсучасніших ІТ-технологій  що, в свою чергу, визначить основні організаційно-методологічні та правові засади формування регіональних, територіальних і загальнодержавних енергетичних балансів по всіх видах енергії, безпосередньо з’ясувати справжні параметри видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання та розрахунків за  паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (ЄДСМ слугує інструментом з утворення повного, постійно діючого державного єнергоаудиту), що виведе з тіні кримінальні схеми отримання надприбутків, попередити необ’єктивне зростання цін на споживчі і промислові товари, привести ціни і тарифи на  паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги до економічно обґрунтованих, сформувати об’єктивні баланси не тільки в енергетичній сфері, а й в інших дотичних сферах економіки України, що унеможливить зростання грошової складової енергоресурсів в формуванні собівартості внутрішнього валового продукту, що є головною загрозою внутрішньої та зовнішньої національної безпеки держави.

Виходячи з нагальної потреби організації реального енергобалансу в державі, ліквідації корупційних схем отримання надприбутків в ПЕК та ЖКГ, забезпечення посилення рівня національної безпеки держави народними  депутатами України попередніх скликань неодноразово вносився на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги ”.

Депутатами  ВРУ  8-го скликання  Кіршем О.В., Капліним С.М.,  Мусієм О.С.,  Макар’яном Д.Б.,  Матвієнком А.С.,  Шиньковичем А.В.,  Юрчишиним П.В., виходячи з тих же намірів, вже вшосте було внесено на розгляд ВРУ доопрацьований  законопроект.

 

Витяг з експертного висновку НАН України.

«Щодо розрахунку економічної ефективності від впровадження ЄДСМ.

Реалізація положень законопроекту не потребує витрат із державного бюджету.

Впровадження ЄДСМ є інноваційно-інвестиційним проектом і не потребує видатків із державного бюджету та гарантій Уряду.

Загальні витрати по впровадженню ЄДСМ на всій території України у відповідності до проекту плану заходів по її впровадженню, який буде затверджено Кабінетом Міністрів України дорівнюють   1,26 – 1,30 млрд. грн. на рік ( курс: 1 дол. США – 28 грн. ).

Укрупнений розрахунок економічної ефективності від впровадження ЄДСМ, виконаний Інститутом інформатики і управління НАН України за дорученням Прем’єр-міністра України від 17.05.2005 р. № 23203/0/1-05. (Розрахунок економічної ефективності від впровадження ЄДСМ надано до Верховної Ради України Президентом НАН України Б.Е.Патоном   вхід. № 103008 від 31.07.2006р.)

При зниженні енергоємності, як складової реального ВВП України, який склав 257,2 млрд. грн. за 2004 рік  всього на 2% (2% – прийнятий в міжнародній практиці процент розрахунку економії енергоресурсів від впровадження антологічних програмних і технічних засобів у господарюванні країн з розвинутою економікою, розроблених з використанням сучасних ІТ – технологій) річний економічний ефект від впровадження ЄДСМ орієнтовно дорівнював  3,312 млрд.грн.

При зниженні енергоємності, як складової реального ВВП України, який склав 1388,3 млрд. грн за 2012 рік  всього на 2%  річний економічний ефект від впровадження ЄДСМ орієнтовно дорівнює 17,012 млрд.грн.

На сьогодні розрахунки виконані за участі фахівців НАН України підтверджують зниження  енергоємності, як складової реального ВВП України, за умови впровадження ЄДСМ, на   15-20 % .

Мінімальний економічний ефект приблизно складе  130,5 – 170,12 млрд.грн.  від базового періоду 2012 року.

Економічна ефективність капіталовкладень на впровадження ЄДСМ становить 7,1 млрд.грн. , а строк окупності капіталовкладень – 1.7 місяця.»

Шановне громадянське суспільство України акцентуємо Вашу увагу на тому що подальше зволікання врегулювання питання на законодавчому рівні є гальмами  на шляху сталої реалізації  реформ соціально-економічного розвитку – основи соціальної справедливості.

 Просимо всіх свідомих громадян приєднатися до підримки прийняття законопроекту №4844 з метою впровадження ЄДСМ в державі усіма можливими засобами та на всіх рівня , в тому числі голосуванням за наше звернення розташоване на сайті Президента України (№22/026919-еп.)  та сайті ВРУ( під назвою ЄДСМ), розташованих в розділі петиції.

 

З повагою

 

Голова Ради                    В.В. Нижник

тел:.(096)856-71-25

 

Лідер СХП                Архієпископ  Стефан

                                         (Негребецький)

e-mail: vladuko.stefan@gmail.com

т. 8097 525-30-42,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *