мета

     Основні завдання

Всеукраїнської громадської організації

« Іноваційний фонд громадська ініціатива»

 

 • Провадження наукових досліджень та освітніх заходів з питань інноваційної діяльності, креативності, пошуку нових шляхів розвитку України з використанням кращих національних, світових та європейських надбань.
 • Організація наукової, освітньої, інформативної, консультативної, тренінгової діяльності для підтримки і розвитку позитивних вітчизняних надбань з врахуванням європейських та світових  стандартів.
 • Науково-методичне, консультативне сприяння органам державного управління, місцевого самоврядування, державних та недержавних установ і громадських організацій у питаннях спільної компетенції для оптимізації їхньої роботи.
 • Участь у створенні інформаційних баз даних наукової, культурної, освітньої, туристичної, соціальної, спортивної сфери з метою обміну інформацією та спільного розвитку програм та проектів
 • Участь у розробці та проведенні теріторіальних, соціальних, культурних, екологічних та інноваційних програм;
 • Участь в організації професійної підготовки кадрів, у тому числі, членів Організації, керівників місцевих осередків;
 • Ініціювати та сприяти розробці науково-технічних рекомендацій з проблем іноваційної діяльності, маючих юридичний, соціальний та технічний характер;
 • Сприяти поширенню міжнародних зв’язків в галузі інноваційної діяльності;
 • Співпрацювати з міжнародними організаціями та брати участь в розробці та виконанні міжнародних програм та проектів;
 • Пропагування та розповсюдження передових інноваційних методів.
 • Інформувати про наукові заходи, виставки, актуальні грантові програми та наукові конкурси, які будуть проводитися в Україні та за її межами
 • Підготувити Закон України “Про державно-приватне партнерство” і інші нормативні правові акти ,для здійснення державно-приватного партнерства, що регламентують порядок, в науково-технічній і інноваційній діяльності;
 • Створення сприятливих ринкових умов для впровадження інновацій у виробничу діяльність та побут населення;
 • Поступового збільшення бюджетного фінансування потреб науково-технічного розвитку;
 • Формування потенційних передумов зростання попиту на інноваційну продукцію у вітчизняній економіці;
 • Посилення конкурентного тиску на внутрішньому і зовнішньому ринках, що поступово підштовхує підприємства до розуміння важливості інноваційної переорієнтації виробництва;
 • Збільшення частки іноземних замовлень українським науковцям навиконання досліджень, в тому числі з боку США та країн Євросоюзу, що є свідченням збереження ще не до кінця втраченого потенціалу фундаментальної науки.
 • Сформувати базу даних розробок, винаходів і технології, впровадження яких дало би можливість вирішити конкретні соціально-економічні, техногенні та гуманітарні проблеми міста ,області.
 • Розробити реєстраційний опис інноваційної пропозиції.
 • Створити католог інноваційних розробок одержаних від обласних осередків
 • Підготувати і видати інформаційно-методологічну брошуру з проблемних питань комерціалізації інтелектуальної власності, яка буде безоплатно надаватись учасникам інноваційних процесів – ВНЗ, НДІ, малому бізнесу, консалтинговим організаціям, інвесторам, органам державної влади та місцевого самоврядування.